Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste: Hannamir/Kehonhuoltoasema Y-tunnus 2342308-1
Henkilötietolain (523/ 1999) 10§:n pykälän mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Kehonhuoltoasema

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Hanna Paakkunainen, p. 0400 240 442 e-mail hanna@kehonhuoltoasema.fi

Y-tunnus: 2342308-1
Osoite: Särkijärventie 13, 83400 VIINIJÄRVI

Kotipaikka: Liperi
Puhelin +358 400 240 442
Sähköposti: hanna@kehonhuoltoasema.fi

Rekisteriasioinnista vastaava yritys: Kehonhuoltoasema

Henkilörekisterin nimi: Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvä sivusto: https://www.kehonhuoltoasema.fi/

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
– Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
– Palvelujen toteuttaminen
– Asiakas- ja kävijätapahtuminen varmentaminen
– Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
– Jälleenmarkkinointi käyttäen mm. Facebookin, Googlen ja sähköposti- markkinointiin tarkoitettuja työkaluja
– Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Rekisterin käyttäjä tiedottaa sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Sivustojen käyttäjä hyväksyy, että rekisteriä ylläpitävä yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja / tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteröitävät tiedot:
Sivustojen käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja henkilörekisteriin:
Etunimi ja sukunimi sekä sähköpostiosoite
Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnukset, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta-ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
Sivustojen käyttäjän sähköpostiviestit

Sivustojen käyttäjän luvat ja suostumukset
Kehonhuoltoasema
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut ja postaukset joilla vierailet.
Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä yrittäjään sähköpostilla hanna@kehonhuoltoasema.fi.

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT
Laskutuksen hoitaa Kehonhuoltoasema paperi- ja nettilaskutuksella suojatussa yhteydessä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kk sen jälkeen, kun asiakas ei ole käynyt viimeisen 6 kk aikana asiakastiedoissa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide-, tai markkinointitutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydättäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten ettei asiankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteriin.

Tietojesi säilytys tapahtuu palvelimilla, jotka sijaitsevat pääasiallisesti Eu:n alueella. Jotkin palvelutarjoajista saattavat varmuuskopioda tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Varmuuskopiontia tehdään vain, että tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet ovat saattaneet mennä epäkuntoon. Kaikki automaatiojärjestelmän toimittaja ovat Privacy-Shield-sertifioituja, jonka tarkoituksena on varmistaa turvallinen tietojen käsittely myös Yhdysvalloissa. Ajanvarauskalenterissa on SSL-salaus (Secure Sockets Layer). Tietokoneessa ja mobiililaitteessa on ajantasainen virustorjunta ja palomuuri sekä henkilökohtainen koodi sisäänpääsyyn. Paperisia seurantakortteja säilytetään viisi vuotta viimeisen käynnin jälkeen, jonka jälkeen ne tuhotaan polttamalla tai silppurilla. Mikäli et ole antanut lupaa seurantakortin säilytykseen, se tuhotaan em. tavalla kolmen kuukauden jälkeen. Terveystietoja ei tallenneta sähköiseen järjestelmään.

TIETOLÄHTEET
Sivusto käyttää evästeitä (cookies) parantaakseen palvelua. Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä käyttää Kehonhuoltoaseman palveluita, mitkä löytyvät yrittäjän www.kehonhuoltoasema.fi nettisivulta, tai kun asiakas päivittää omia tietojaan, ostaa jonkin yrityksen tuotteen, osallistuu kilpailuihin tai arvontoihin sähköisesti tai esimerkiksi markkinointitapahtumissa.

SUOJAUS
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kehonhuoltoaseman toimitiloissa lukitussa kaapissa.

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS (Henkilötietolaki 26 §)
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat tiedot, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu (henkilötietolaki 26§) sähköiseen asiakasrekisteriin ja/tai paperiseen seurantakorttiin. Tarkastuspyynnön asiakas tekee kirjallisesti ja allekirjoitettuna Kehonhuoltoasema, Särkijärventie 13, 83400 VIINIJÄRVI. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Kehonhuoltoaseman asiakasrekisterin rekisteritietoja. Mikäli tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee tarkasti perustella ja yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN
Kaikista ponnisteluista huolimatta mikään Internet-tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen talletusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Tmi Hannamir / Kehonhuoltoasema Y-tunnus 2342308-1

 
KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

ALAIKÄISTEN TURVALLISUUS
Alaikäisten henkilötietoja kerätään huoltajan suostumuksella.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:
– tiedonsaantioikeus
– käsittelyn rajoittamisen oikeus
– korjausoikeus
– oikeus tulla unohdetuksi
– suostumuksen peruuttamisen oikeus
– tietojen siirto-oikeus

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUILLE
E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset tai muut vastaavat kirjeet/ilmoitukset voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.
Suosittelen vain niitä tuotteita, joita olen itse testannut, käyttänyt tai todennut toimivaksi.

TIETOSUOJAN JA REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fI

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla hanna@kehonhuoltoasema.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 1.7.2023

Hanna Paakkunainen, Kehonhuoltoasema 2342308-1